Thứ tư, Ngày: 17/04/2024

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Chỉ dẫn

- Giờ mở cửa: 

          Thứ Hai - thứ Sáu

          Buổi sáng:   07h-11h

          Buổi chiều: 13h-17h

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

Dịch vụ thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH
THƯ MỤC SÁCH MỚI
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

911.641

: 5.397