Thứ sáu, Ngày: 09/06/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

939.706

: 7.298

Quy trình mượn, trả sách

  • Quy trình mượn trả sách
  • Tìm sách: sử dụng máy tra cứu để vô trang web Trường vào mục Thư viện --> vào tra cứu tài liệu truyền thống trên cổng thông tin Thư viện để tìm, xem phần hướng dẫn chi tiết sau đó chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại (bảng tóm lược khung phân loại Dewey), chỉ được lấy 02 cuốn sách, hoặc 1 loại báo, tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để tài liệu vào đúng nơi quy định.
  • Mượn sách : nếu có nhu cầu mượn về nhà bạn đọc tự chọn tài liệu và mang về quầy thủ thư làm thủ tục mượn. Số lượng tài liệu được mượn là 02 cuốn (đối với sinh viên) và 05 cuốn (đối với giảng viên), thời gian mượn tối đa là 7 ngày, sau đó nếu muốn mượn thêm thì liên hệ với thủ thư để gia hạn thêm 01 tuần. Đối với các sách tham khảo (có ký hiệu TK, NN trên nhãn) chỉ được xem tại các bàn được bố trí trong kho sách, không được mượn về nhà.
  • Lưu ý : Bạn đọc cần kiểm tra sách trước khi mượn. Nếu phát hiện sách bị mất trang hoặc bị cắt xé, báo ngay với thủ thư để xác nhận.