Thứ sáu, Ngày: 09/06/2023

Thư viện Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương 

Địa chỉ: 324 Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

Điện thoại: 0220.3.890.486 Fax: 0220.3.890.486; Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn