Thứ sáu, Ngày: 09/06/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

939.674

: 7.266

Vài nét về Thư viện

Thư viện 

1. Tổng quan
   
2. Nhiệm vụ
-  Phục vụ nhu cầu tham khảo, tra cứu tài liệu của của giảng viên, CB-CNV và sinh viên Trường.

-  Mua sắm tài liệu (sách, báo, tạp chí khoa học và các tài liệu khoa học khác) theo yêu cầu cụ thể của các Khoa thông qua sự phê duyệt của Hiệu trưởng.
 -  Thực hiện các giao dịch (đọc tại chỗ, cho mượn về nhà …) phù hợp với các đối tượng sử dụng Thư viện.
3. Đối tượng phục vụ: Giảng viên, CBCNV và sinh viên của Trường.
4. Phương thức phục vụ:
-  Thư viện tổ chức kho mở tại phòng đọc tạo điều kiện cho bạn đọc có thể tiếp cận với tài liệu một cách dễ dàng.
-  Bạn đọc có thể xem hướng dẫn và tra cứu tài liệu tại trang web của Thư viện
-  Hệ thống máy vi tính tại thư viện luôn nối mạng trực tiếp và phục vụ miễn phí nhu cầu truy cập tài liệu điện tử của Thư viện cũng như tra cứu thông tin trên internet.
5. Thời gian phục vụ:
 -  Thứ Hai đến Thứ Sáu :  

                                           Buổi sáng:   07h-11h

                                           Buổi chiều: 13h-17h
6. Liên hệ:
     Thư viện Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương ;

Địa chỉ: 324 Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - Thành phố Hải Dương - Hải Dương ; Điện thoại: 0220.3.890.486

     

(Thư viện)