Thứ sáu, Ngày: 09/06/2023

Cơ sở Dữ liệu trực tuyến

Thống kê truy cập

939.715

: 7.307

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV - Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 19/05/2015 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội Vụ
Người ký: Lê Khánh Hải, Trần Anh Tuấn Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- BVHTTDL.pdf